Hordaland

Kr. Lehmkuhls Fond til fremme av norsk næringsliv

Kristofer Lehmkuhls Fond til Fremme av Norsk Næringsliv ble etablert i 1920 av Kristofer Lehmkuhl som var statsråd i Christian Michelsens regjering i 1905 og en toneangivende næringslivsleder i Bergen. Hvert år, den 7. juni, ford... Les mer

Hordaland

Kvam herads støtteordning

Det deles ut en del mindre stipendier til utdannelse og støttetiltak innenfor disse kulturområdene: Idrett, allment kulturarbeid (kunst, sang, dans m.m.) Stipendiebeløp kr 20.000 på hvert område. Søkere må være hjemmehørende i Kvam. Les mer

Hordaland

Lindås kommunes samlelegat

1. Til familiar i Lindås kommune som på grunn av ulukke, sjukdom eller andre uheldige omstende har kome i ein vanskeleg økonomisk situasjon. 2. Til personar i kommunen som innan landbruket utviklar ny næring knytt til garden. 3. Til... Les mer

Hordaland

Lyder Holms legat

Midlane skal gå til "unge av begge kjønn, hjemmehørende i Osterøydelen av gamle Hosanger herred" og skal nyttast til "fremme av opplysning eller utdannelse ut over grunnskolen". Det kan også gjevast stønad til institusjonar innanfor... Les mer

Hordaland

Marie O. Bruflotts legat

Til reisestipend for bildende kunstnere i Bergen. Det deles ut porsjoner à kr 6.000. Søknadsskjema fås ved henvendelse til resepsjonen i Bergen Rådhus. Les mer

Hordaland

Modalen kommunestipend

Stipendet blir gitt til elever ved vg skoler som har foreldrene/hjemmet i Modalen kommune. Elever kan tildeles stipend de 3 første utdanningsårene etter fullført grunnskole. Det er gitt regler for tildelingen, og disse finnes på kom... Les mer

Hordaland

Musikkselskabet Harmoniens Stipendiefond

Sammenslått av Christian Sindings fond, Nancy Ness Bowmanns Fond, Bergen Filharmoniske Orkesters Studiefond og Laila Kismul Stipendiefond. Fondets årlige avkastning anvendes til stipendier til en eller flere musikere knyttet til Ber... Les mer

Hordaland

Norges Handelshøyskoles fond og legater

NHH forvalter 33 fond og legater. NHHs styre er oppnevnt som styre for 23 av disse fondene, såkalte interne fond. * Interne fond For de interne fondene er det utarbeidet egne retningslinjer og opprettet et eget utvalg for tilde... Les mer