Hordaland

Sangerfestfondet

Fondets formål er å gi stipendier til bergenske kordirigenter, komponister eller sangere som ansees å ha de nødvendige kvalifikasjoner, og ellers til formål som kan fremme korsangen i Bergen. Søknadsfrist, tilgjengelig beløp og til... Les mer

Hordaland

Sigmund Skages Minnefond

Sigmund Skages Minnefond har som formål å legge til rette for økt interesse, forståelse for, og utøvelse av musikk og sang i Bergen Kommune. Samt å stimulere interessen for egeninnsats og videreutvikling på disse felt blant unge tal... Les mer

Hordaland

Signy og Ellert Wallendahls Legat

Signy og Ellert Wallendahls Legat har ledig en del legatporsjoner à kr 2500 som skal anvendes til støtte for verdig trengende menn eller kvinner i Bergen og omegn, som har kjent bedre dager og hvis stilling er slik at de har vanskel... Les mer

Hordaland

Springbrettfondet

Springbrettet er en tverrfaglig studentorganisasjon som arbeider for å gjøre avstanden kortere mellom studenter og arbeidsliv. Alle mulige studenter kan søke. *Dette er et fond som skal støtte prosjekt utenom Springbrettet sin o... Les mer

Hordaland

Stiftelsen Bergen Handelsgymnasium

Stiftelsen Bergen Handelsgymnasium tildeler hvert år ett eller flere stipend til prosjekter som har som formål å styrke Bergen Handelsgymnasium faglig innenfor prioriterte satsingsområder. Styret har fastsatt to satsingsområder: 1)... Les mer

Hordaland

Stiftelsen Neptun Bergen

Formål: Å fremme maritimt miljø - støtte til prosjekter/tiltak for utbredelse, kompetanseoppbygging, informasjon og aktiviteter til beste for Bergen by - også til prosjekter som kan gi ringvirkninger for maritim virksomhet i bergens... Les mer

Hordaland

Stiftelsen Sjøfarendes Aldershjem

Drift av eldrehjem. Stille til rådighet leiligheter i stifelsens eiendom Haugev 35 A, Bergen. Fortrinnsvis for pensjonerte sjøfolk og/eller deres ektefeller. Les mer