Apoteker Gustav Holst og hustru Alberta Holsts legat

Legatets disponible avkastning skal tildeles ubemidlede kreftsyke, hjemmehørende i Bergen og Hordaland, i porsjoner som legatstyret finner formålstjenlig og passende. Hensikten med tildelingene er å gi støtte til personer som er blitt økonomisk vanskeligstilte som følge av kreftsykdom. For pasienter som etter endt behandling sannsynligvis er helbredet for sin kreftsykdom, bortfaller retten til å søke om støtte. Årlig utdeling er avhengig av legatets avkastning.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her