Askøy kommunes kulturstipend

Askøy kommune deler hvert år ut to kulturstipendier. Hvert kulturstipend er på
kr. 10.000.- i den utstrekning det er midler på kulturbudsjettet. Utvalg for
oppvekst og levekår kan regulere stipendienes størrelse som følge av budsjett- og
alminnelig prisutvikling.

Stipend kan utdeles til kunstnere, musikere, vokalister, skuespillere, publisister,
kulturarbeidere, idrettsfolk og andre som profesjonelt eller frivillig og ulønnet
driver virksomhet innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep. Stipend kan
også deles ut til lag eller organisasjoner. Mottakere av stipend må være
hjemmehørende i Askøy kommune eller på annen måte være knyttet til
kommunens kulturliv.

Stipendiene skal, innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep, brukes til
utdanning, studiereiser, prosjektarbeid eller som tilskudd til et vesentlig
kulturarbeid som kan komme hele kommunen tilgode

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her