Bergen Børsfonds legater

* Kjøpmann Ernst Mowinckels legat. Til utdannelse av vordende næringsdrivende i Bergen. Legatet kan søkes av unge mennesker til videre merkantil utdannelse, især ved opphold i utlandet. Legatporsjonene vil fortrinnsvis bli gitt til unge mennesker som ikke har hatt anledning til høyere merkantil utdannelse (handelshøyskole) i Norge. Stipendiebeløp er 4 porsjoner à kr 6.000. Søknadsfrist: 10. mai.
* Bergen Børsfond. Til prosjekter og tiltak som kan støtte næringslivet i Bergen - helst rettet mot finans. Ikke til utdanning. Ikke direkte etablererstøtte. Det deles ut ca kr 100.000 pr år. Søknadsfrist: Ingen, søknader mottas hele året.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her