Bergen domkirke menighets legater

* Johanneskirken menighets legat. For barn og unge og til hjelp for trengende eldre og syke i Johanneskirkens menighet.
* Nykirkens legat. For barn og unge og til hjelp for trengende eldre og syke i Nykirken menighet.
* Mariakirkens legat. Til hjelp for barn og unge og til hjelp for trengende eldre og syke i Mariakirkens menighet i Bergen. Det deles ut porsjoner på inntil kr 2.000.
* Korskirkens legat. For barn og unge og til hjelp for trengende eldre og syke i Korskirkens menighet i Bergen. Det deles ut legatporsjoner på inntil kr 4.000.
* Domkirkens legat. For barn og unge og til hjelp for trengende eldre og syke i Domkirkens menighet i Bergen. Det deles ut porsjoner inntil kr 2.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her