Bergen kommunes tilskudd til kunst- og kulturaktiviteter

Tilskudd til profesjonelle utøvere har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Tilskuddene går til både tradisjonelle og eksperimenterende utrykksformer innen alle kunstarter.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her