Claus Johan Stamers legat

Støtten skal gå til utdannelse, videreutdanning eller annet som bidrar til at mottaker kan komme seg i arbeid igjen.

Stiftelsen kan også støtte tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Elsebet Stamer Wahls etterkommere er på ellers like vilkår fortrinns berettiget.

Både enkeltpersoner, grupper eller institusjoner kan søke om midler.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her