Den Grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelses midler

2/3 til trengende enslige kvinner, fortrinnsvis enker, bosatt i Bergen, som hjelp til forsørgelse av barn under utdannelse. 1/3 til trengende i Kvinnherad, eller sosiale eller humanitære formal innen eldreomsorg der.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her