Den Sudmannske Stiftelse

Madam Divert Henricha Vedeler ble født 6.8.1802 og giftet seg i 1826 med Clamer Sudmann som drev bakeri i Vaskerelvsgaten. De fikk datteren Adelheid. Clamer døde i 1856 og mor og datter drev bakeriet videre. Adelheid viste seg som en dyktig forretningskvinne, som i tillegg til bakeriet fikk tid til å sitte i styret for "Bergen Håndgjerningsskole" og i det første styret for barnehjemmet " Anna Jebsens Minde". Adelheid døde i 1867 og moren 3 år senere. Alle tre er begravet på St. Jacob Kirkegård og stiftelsen vedlikeholder gravene. Morens testament er datert 30.8.1870 og i dette opprettes legatet slik:
"Legatet skal bære navnet Madame Divert Sudmann og Datter Adelheids Legat med det Formaal at underholde et Opfostringshjem eller en Stiftelse for Opfostring og Opdragelse av fattige i Bergen fødte Pikebørn i Alderen mellem det fyldte 7de og det fyldte 16de eller 17de Aar, som enten er fader- eller moderløse eller af deres Foreldre vanrøgtes eller forsømmes."

Sudmannske Stiftelse har som formål "å hjelpe vanskeligstilte barn og unge fra Hordaland, fortrinnsvis fra Bergen." Formålet har gjennomgått flere endringer, men er forsøkt tilpasset til stifters ønsker slik en antar de ville ha vært i dag.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her