Kr. Lehmkuhls Fond til fremme av norsk næringsliv

Kristofer Lehmkuhls Fond til Fremme av Norsk Næringsliv ble etablert i 1920 av Kristofer Lehmkuhl som var statsråd i Christian Michelsens regjering i 1905 og en toneangivende næringslivsleder i Bergen.

Hvert år, den 7. juni, fordeler Fondets styre midler til fremme av norsk næringsliv.

Fondet yter støtte til prosjekter og i særlige tilfeller til innhenting av informasjon av allmenn interesse, etter fullført utdannelse. Det ytes ikke støtte til studier, kurs, videreutdanning eller deltakelse på konferanser.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her