Lindås kommunes samlelegat

1. Til familiar i Lindås kommune som på grunn av ulukke, sjukdom eller andre uheldige omstende har kome i ein vanskeleg økonomisk situasjon. 2. Til personar i kommunen som innan landbruket utviklar ny næring knytt til garden. 3. Til personar som arbeider med utgjeving av bygdebøker i kommunen. Til utdeling omkring kr 10.000. Utdeling kan delast mellom fleire søkjarar.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her