Ola Hovdens legat

I november månad skal det delast ut legatporsjonar frå Ola Hovdens Legat til ungdom som tek høgare utdanning. Etter statuttane er det ungdom frå tidlegare Hjelme kommune som har høve å søkja (Frå og med Skjold, til og med Nordøysund). Har ein ikkje fått stipend før frå Ola Hovdens Legat, må søkjar vera under 22 år. Har ein fått tildeling før, gjeld ikkje denne aldersgrensa. Under elles like vilkår skal dei gå føre som tek sikte på høgare utdanning i 4 år eller meir ved høgskule, universitet eller annan utdanningsinstitusjon, medrekna slik som gjev praktisk utdanning.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her