Olga Rasmussens legat

Til hjelp for handikappete barn, dvs personer under 18 år. Fortrinnsvis fra Bergen, Fana og Åsane. Legatmidlene skal ikke gå til vanlig livsopphold, men til dekning av behov som kan gjøre søkerens livssituasjon lettere. Det må opplyses om hvilket formål og hvilket beløp det søkes om. Det blir ikke ydet hjelp til dekning av behov som kan bli dekket av offentlige midler. Søkere må fremlegge legeattest samt likningsattest for forsørger. Bankkontonummer bør opplyses.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her