Revisor Hans Thomas Thomsen og hustru Katrine Thomsens legat

Til unge menn eller kvinner, hjemmehørende i Bergen by og da særlig innenfor Nykirken menighet, som hjelp til utdannelse ved universitetet - særlig det teologiske studium ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Vedlagt søknaden må følge gyldig studiebevis og likningsattest. Stipendiebeløp: 2 faste legatarer mottar kr 1.500 hver.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her