Møre og Romsdal

Banksjef Patrick Dall Volchmars legat

Til utdanning for virksomhet innen næringslivet i Kristiansund og nærmeste omegn. Det blir ikke gitt støtte til søkere som kan få hjelp fra Statens lånekasse. Til utdeling årlig omkring 2–300.000. Les mer

Møre og Romsdal

Bård Iversens legat

Til utdannelse til kommunens innbyggere med fortrinnsrett for slektninger av legatgiver inntil 5. ledd. Stipendiebeløp ca. kr 1.000. Les mer

Møre og Romsdal

Else Giske Taxbros legat

Formål: Å yte støtte til yrkesutdannelse til ubemidlede foreldreløse barn i Ålesund. Det utdeles 3 porsjoner til yrkesutdannelse til ubemidlede foreldreløse barn i Ålesund. I annen rekke kan porsjoner også utdeles til ubemidlede... Les mer

Møre og Romsdal

Erich L. Skeides legat

Benyttes til beste for kulturlivet i Måndalen, spesielt sang og musikk. Kan også benyttes til utdannelse. Stipendiebeløp til fordeling kr 4–5.000. Les mer

Møre og Romsdal

Fræna kommunes legater

* Sørums legat. Til verdige, ubemidlede gutter eller piker i alderen 15–25 år fra Fræna prestegjeld som vil utdanne seg som organister eller skolelærere, eller ved landbruks plante- eller forstvæsenets skole. Til ferdeling ca kr 5.0... Les mer

Møre og Romsdal

Henrik Håndes Minnefond

Støtte kan ytast til ungdommar som ønskjer vidareutdanning ved høgskular og universitet. Det kan søkjast av ungdommar frå gamle Eresfjord og Vistdal kommune, samt av ungdommar som er i nær slekt av stiftaren Henrik Hånde, Eresfjord,... Les mer