Møre og Romsdal

Banksjef Patrick Dall Volchmars legat

Til utdanning for virksomhet innen næringslivet i Kristiansund og nærmeste omegn. Det blir ikke gitt støtte til søkere som kan få hjelp fra Statens lånekasse. Til utdeling årlig omkring 2–300.000. Les mer

Møre og Romsdal

Bård Iversens legat

Til utdannelse til kommunens innbyggere med fortrinnsrett for slektninger av legatgiver inntil 5. ledd. Stipendiebeløp ca. kr 1.000. Les mer

Møre og Romsdal

Erich L. Skeides legat

Benyttes til beste for kulturlivet i Måndalen, spesielt sang og musikk. Kan også benyttes til utdannelse. Stipendiebeløp til fordeling kr 4–5.000. Les mer

Møre og Romsdal

Fond til helseføremål i Stordal kommune

Rentene av fondet skal kunne nyttast til ålmenne helseføremål innan Stordal kommune og skal kunne tildelast lag, organisasjonar, kommunen eller privatpersonar innan kommunen når føremålet er i samsvar med ovannemnde. Les mer

Møre og Romsdal

Fræna kommunes legater

* Sørums legat. Til verdige, ubemidlede gutter eller piker i alderen 15–25 år fra Fræna prestegjeld som vil utdanne seg som organister eller skolelærere, eller ved landbruks plante- eller forstvæsenets skole. Til ferdeling ca kr 5.0... Les mer