Nord-Trøndelag

Andreas Jensens legat

For verdig trengende og studerende ungdom i Namsos Menighet, født og bosatt i Namsos sogn samt til enslige minstepensjonister. Stipendiebeløp: Porsjoner à kr 1-–2.000. Søknaden må inneholde litt om deg selv og din situasjon, likning... Les mer

Nord-Trøndelag

Anna Himos legat

Stipend utdeles til uformuende ungdom inntil 25 år som søker utdannelse ut over ordinær skolegang og personer som er kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av sykdom eller ulykke. Søkeren må være hjemmehørende i Overhalla. Det... Les mer

Nord-Trøndelag

Bjerken, Bya og Ekkers legat

Til utdannelse i praktiske fag, fortrinnsvis innen jordbruk, skogbruk, husflid og håndverk for ungdom fra Grong kommune i alderen 15–25 år. Søknaden må inneholde nødvendige opplysninger om formålet, attestert kopi av bekreftelse på... Les mer

Nord-Trøndelag

Edrikke Bjørgums gavefond

Til ungdom fra Ekne for utdannelse i sykepleie eller i husmorvikaryrket. Stipendbeløp for tiden vil være ca. kr 1.000. Les mer

Nord-Trøndelag

Elias Hildrums legat

Studenter mellom 15 og 25 år hjemmhørende i Overhalla Kommune Eldre rammet av sykdom og/eller ulykker hjemmehørende i Overhalla og Namsos kan søke. Les mer

Nord-Trøndelag

Else Marie og Arvid Falks legat

Stiftelsens formål er å dele ut midler til tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for eldre og for psykisk og fysisk handikappede personer bosatt i Nedre Eiker kommune, samt til videreutdanning for ungdom fra kommunen som vil utdann... Les mer

Nord-Trøndelag

Familien Amundsens legat for ungdom i Flatanger

Ungdom hjemmehørende i Flatanger kommune som i inneværende skoleår søker praktisk og teoretisk utdanning innen jord-, gartneri-, og skogbruk, fiskeri og havbruk kan søke om støtte fra legatet. Søkere må være mellom 16 og 26 år og ha... Les mer

Nord-Trøndelag

Hilma og Fridvald E. Rians legat

Fondets avkastning skal brukes til kulturstipend og utdanningsstipend, 50/50, hvor det årlig kan deles ut 3 kulturstipend og 3 utdanningsstipend. Kulturstipend tildeles personer som privatpersoner med begrunnet anbefaling fra lag og... Les mer