Nord-Trøndelag

Johan Hernes' stipendiefond

Til ungdom fra Frosta som har lyst til å utdanne seg i et håndverksfag. Stipend kan utdeles til den samme fra ett til tre år. Les mer

Nord-Trøndelag

Leka kommunes stipend

Til videreutdanning. Kan gis til kommunalt ansatte og andre fra kommunen som er ferdig med 3-årig videregående skole eller tilsvarende. Under ellers like vilkår skal den eller de som er etablert i kommunen prioriteres. Stipendiebelø... Les mer

Nord-Trøndelag

Levanger kommunes legater

* Petrines Minde. Til ungdom t.o.m. 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå videregående skole. Totalt til utdeling ca kr 9.000. * Margit og Petter Nyengets legat. Til ungdom i Levanger kommune til teknisk... Les mer

Nord-Trøndelag

Mosvik kommunes stipend

* Legatet Dahl og Sæteraas. Til evnerik og ubemidlet ungdom i Sliper og Langaunet skolekretser, Åsbygden i Mosvik herred, Nord-Trøndelag fylke. Årlige renteinntekter blir utdelt etter søknad. * Arnt Oldus Slipers legat. Midlene ska... Les mer

Nord-Trøndelag

Namsos formannskaps legater

* Christian Spillums legat. Til evnerik ungdom fra 16 år og oppover fra tidl. Klinga kommune som selv ikke kan bekoste sin teoretiske og praktiske utdannelse. * Alvhild Finsbergs minne: bestyres av Namsos formannskap. Legatet er m... Les mer

Nord-Trøndelag

Nor-Trøndelag Ung Tiltakslyst

Formålet er å bistå med: -Etablering og uttesting av mindre bedriftsideer og utvikling av produkter -Kulturprosjekter som for eksempel produksjon av film og demoinnspillinger av musikk/singler -Arrangementer som for eksempel kons... Les mer

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkes kunststipend

Stipendet retter seg mot unge mennesker med høyere kunst/kulturutdanning, eller unge mennesker som har fått nasjonal og/eller internasjonal anerkjennelse. De skal gis inspirasjon og mulighet til å produsere kunst, eksponere eller... Les mer

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag Kultur

* Kulturaktivitet i regi av de frivillige organisasjonene: Felles informasjon og søknadsskjema for ordninger for målgruppene/områdene: - funksjonshemmede - eldre - samisk kultur - bildende kunst/kunsthåndverk - friluftsorgani... Les mer