Nord-Trøndelag

Oddlaug Hellems legat

Til sykepleierelever født i Levanger kommune, for gjennomføring av utdannelse i Norge. Stipendiebeløp: Til utdeling ca kr 18.000. Les mer

Nord-Trøndelag

Ordføreren i Overhallas legater

*"Fond for støtte til ungdom under utdannelse" og "Overhalla kommunes fond for økonomisk støtte i Overhalla" Formål: Legatets formål er: 1. Å gi støtte til ungdom som er heimehørende i Overhalla og som søker videregående og/eller... Les mer

Nord-Trøndelag

Ragnar Husbys fond

Til ungdom fra Åsen som søker videre utdanning etter grunnskolen. Utdanningen må være innenfor områdene tegning, treskjæring eller rosemaling. Søkeren må ha vist at hun/han har anlegg for slik utdanning. Stipendiebeløp til fordeling... Les mer

Nord-Trøndelag

Snåsa kommunes støtteordninger

* Adolf Haug og hustrus legat. Til fordel for diabetikere/diabetikersaka. Disponeres av eget legatstyre. * Familien Trygve Haugs legat. Legatets rentemidler går til beste for eldre i Snåsa, særlig på sjukeheim og/eller trygdebolige... Les mer

Nord-Trøndelag

Steinkjer Håndverk- og Industriforenings stiftelse

Stipendet skal stimulere til nyskapning i håndverk- og industribedrifter i Steinkjer. Ideer om å å utvikle produkt, teknisk innretning, produksjonsprosesser, logistikk, o.l. Eller: Stipendet skal gi inspirasjon til faglig påfyll og... Les mer

Nord-Trøndelag

Steinkjer kommunes kulturstipend

Til kulturarbeidere som har sin aktivitet tilknyttet Steinkjer kommune eller på annen måte er tilknyttet kommunen. Stipendiet skal brukes til konkrete oppgaver som studiereiser, kurs, arbeidsstipendium samt tilskudd til profesjonell... Les mer

Nord-Trøndelag

Steinkjer kommunes legater

* Steinkjer kommunes legat til undervisningsformål. Legatet er slått sammen av 16 tidligere private legater. Det skal yte støtte til undervisning og utdanning for personer i studiesituasjon eller opplæring som har hjemstavn i eller... Les mer

Nord-Trøndelag

Stiftelsen Fridheim

Utdeling av Stiftelsens midler skal skje for å øke livskvaliteten til funksjonshemmede eller vanskeligstilte barn og ungdom bosatt i Trøndelag fylke. Barn og ungdom inntil 25 år kan søke om tildeling. Institusjoner og organisasjoner... Les mer