Nord-Trøndelag

Stiftelsen Fridheim

Målsetning: Utdeling av midler for å øke livskvaliteten til funksjonshemmede eller vanskeligstilte barn og ungdom bosatt i Sør- eller Nord-Trøndelag fylke. Barn og ungdom kan søke om tildeling. Institusjoner eller organisasjoner som... Les mer

Nord-Trøndelag

Stjørdal kommunes legater

*Skolelegater: For inneværende skoleår kan det av ungdom fra Stjørdal kommune søkes om stipend fra skolelegater.* Felleslegater: Innbyggere i Stjørdal kommune kan søke om økonomisk bidrag fra kommunens legater. Det er ikke egne søkn... Les mer

Nord-Trøndelag

Vikna Sparebanks Stipendiefond

Til hjelp for evnerik ungdom hjemmehørende i Vikna Sparebanks distrikt til videre utdannelse basert på fullført eksamen fra videregående skoler. Søknadsfrist annonseres, utdeling skjer innen 1. desember. Les mer

Nord-Trøndelag

Vaades legat

Til studenter som er født innen Inderøy domssogn og som vil benytte stipendet til videre utdannelse etter vg skole og som viser fremragende evner og anlegg. Under ellers like vilkår er søkere som holder på riksmålet fortrinnsberetti... Les mer