Anna Himos legat

Stipend utdeles til uformuende ungdom inntil 25 år som søker utdannelse ut over ordinær skolegang og personer som er kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av sykdom eller ulykke. Søkeren må være hjemmehørende i Overhalla. Det er utdeling hvert 3. år, neste gang i 2014.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her