Bjerken, Bya og Ekkers legat

Til utdannelse i praktiske fag, fortrinnsvis innen jordbruk, skogbruk, husflid og håndverk for ungdom fra Grong kommune i alderen 15–25 år. Søknaden må inneholde nødvendige opplysninger om formålet, attestert kopi av bekreftelse på skoleplass, anslag på utgifter med utdannelsen samt opplysning om søkerens kontonummer.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her