Dr. Willy Deton og fru Olaug Detons legat

Til to trengende og arbeidsslitte menn, en fra den tidligere Steinkjer kommune og en fra den tidligere Kvam kommune. Pengene forutsettes benyttet til ferie og rekreasjon.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her