Mosvik kommunes stipend

* Legatet Dahl og Sæteraas. Til evnerik og ubemidlet ungdom i Sliper og Langaunet skolekretser, Åsbygden i Mosvik herred, Nord-Trøndelag fylke. Årlige renteinntekter blir utdelt etter søknad. * Arnt Oldus Slipers legat. Midlene skal gå til en stiftelse for Ytre Åsbygda, tidligere Sliper skolekrets. Bidrag fra stiftelsen kan ytes til grendehus, fritidsaktiviteter, husflid, brukskunst og kunst, helsefremmende tiltak, tiltak for barn og gamle, kurs til fremme av økologisk jord- og hagebruk og i noen grad til igangsetting av ny næringsvirksomhet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her