Nord-Trøndelag Kultur

* Kulturaktivitet i regi av de frivillige organisasjonene:
Felles informasjon og søknadsskjema for ordninger for målgruppene/områdene:
- funksjonshemmede
- eldre
- samisk kultur
- bildende kunst/kunsthåndverk
- friluftsorganisasjoner og skyttersamlag
- historielag og kulturvernorganisasjoner

* Festivaler og spel:
Tiltak som kommer inn under ordninga
• Tiltak som stimulerer den frivillige innsatsen i et mangfold av friluftsspel og festivaler
• Tiltak med et flerårig perspektiv kan få et fast tilskudd for en periode på inntil 3 år
• Som hovedregel stilles det krav om kommunalt tilskudd i et samarbeid med arrangør (medfinansiering)

* Tilskudd kulturminnevern:
Eiere av freda bygninger kan søke Riksantikvaren om tilskudd til vedlikehold og restaurering.

* Kulturminnefondets tilskudd til verneverdige kulturminner:
Kulturminnefondet skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige og fredede kulturminner. Kulturminnefondets midler kan brukes til tiltak innenfor hele kulturminnefeltet.
Det er private eiere og frivillige organisasjoner som kan søke om midler fra fondet.

* Fylkeskommunens tilskudd til frivillig kulturminnevernarbeid:
Fylkeskommunen kan gi tilskudd til kulturminnevernarbeid i regi av frivillige regionale organisasjoner.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her