Nord-Trøndelag fylkes kunststipend

Stipendet retter seg mot unge mennesker med høyere kunst/kulturutdanning, eller unge mennesker som har fått nasjonal og/eller internasjonal anerkjennelse.

De skal gis inspirasjon og mulighet til å produsere kunst, eksponere eller videreutvikle seg. Stipendet kan gis til unge mennesker mellom 20–35 år som enten er født/bosatt i Nord-Trøndelag, eller har annen tilknytning til fylket.

Ved fordeling skal det legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kunst- og kulturytringer.

I retningslinjene heter det at det er opp til juryen å bestemme antall stipender, men et stipend kan ikke overstige 100.000 kroner.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her