Ordføreren i Overhallas legater

*"Fond for støtte til ungdom under utdannelse" og "Overhalla kommunes fond for økonomisk støtte i Overhalla"
Formål:
Legatets formål er:
1. Å gi støtte til ungdom som er heimehørende i Overhalla og som søker videregående og/eller høyere utdanning. Støtte kan gis til begge kjønn i Overhalla fra og med det året de fyller 18 år.
2. I første rekke gi økonomisk støtte til personer i Overhalla som av uforskylte årsaker og økonomiske grunner ikke er i stand til å ivareta en normal levestandard. Midler kan også gis til enkeltpersoner, lag og foreninger til anskaffelse av utstyr og deltakelse innen fritidsaktiviteter, kultur, husflid, miljø og forebyggende tiltak. Støtte kan gis til begge kjønn i Overhalla fra og med det året de fyller 18 år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her