Snåsa kommunes støtteordninger

* Adolf Haug og hustrus legat. Til fordel for diabetikere/diabetikersaka. Disponeres av eget legatstyre.
* Familien Trygve Haugs legat. Legatets rentemidler går til beste for eldre i Snåsa, særlig på sjukeheim og/eller trygdeboliger. Disponeres av eget legatstyre.
* Sammensluttede legater 1–14. Legater med sammenfallende formål. Kan tildeles personer med spesielt økonomisk behov til særskilte anledninger. Disponeres av eget legatstyre.
* Karl Gåsmos gavebrev. Midlene skal brukes til "anskaffelse av ting og gjenstander som kan betegnes som trivselstiltak ved institusjonen og som vanskelig kan dekkes over driftsbudsjettet". (Turer, underholdning, utsmykninger, gjenstander til bruk og sikkerhet o.l.) Disponeres av sektorutvalget.
* Karin og Torbjørn Jørstads gavebrev. Til ungdom under 18 år bosatt i Snåsa som ønsker å delta i kurs e.l. for å lære litt om musikk eller sang og som ønsker å utdanne seg i en av disse grener. Disponeres av eget styre.
* Snåsa Barne- og Ungdomsfond. Skal støtte barne- og ungdomsmiljøet i Snåsa. Positive fritids- og aktivitetstilbud. Fellestiltak. Disponeres av eget styre.
* Solveig og Trygve Brønstads legat. Til beste for de eldre i Snåsa. F.eks. tilskudd til drift av Snåsa Dagsenter og Snåsa Pensjonistlag, fellesarrangementer, turer, ekstra heimehjelp, blomster til jul etc. Disponeres av eget legatstyre.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her