Steinkjer kommunes legater

* Steinkjer kommunes legat til undervisningsformål. Legatet er slått sammen av 16 tidligere private legater. Det skal yte støtte til undervisning og utdanning for personer i studiesituasjon eller opplæring som har hjemstavn i eller har vokst opp i Steinkjer. Det legges vekt på om søkeren uforskyldt er kommet i en vanskelig livssituasjon. Virksomheter som driver opplæring eller undervisning kan også søke.
* Steinkjer kommunes legat til helse- og sosialformål. Økonomisk støtte til offentlige og private institusjoner o.l. i Steinkjer kommune som driver virksomhet innen helse- og sosialsektoren, og som har iverksatt eller planlegger iverksettelse av tiltak som i betydelig grad vil bedre livsvilkårene for særlig vanskeligstilte enkeltpersoner eller grupper av mennesker. I spesielle tilfeller kan enkeltpersoner ytes støtte. Det er nødvendig med eget søknadsskjema.
* Karen Vallem Eksnes' fond. Fortrinnsvis til rehabiliteringssenter for narkotikaskadde barn og ungdom i Steinkjer kommune.
* Konrad Fives legat. Legatet skal yte økonomisk støtte til langvarig syke og pleietrengende. Det kan også gis støtte til behandlings- og pleieinstitusjoner.
* Guttorm og Karoline Østvik-Tessems legat. Legat med midler testamentert fra ekteparet Guttorm Tessem og Karoline Østvik Tessem i 1915. I henhold til statuttene for legatet, kan det gis økonomisk støtte etter følgende kriterier:
Eldre og/eller uføre personer
Ungdom under yrkesfaglig utdanning.
​Lag, organisasjoner, institusjoner eller personer som arbeider for eller bidrar til positiv utvikling for bygda eller bygdas innbyggere.
Søkerne må være hjemmehørende i gamle Beitstad kommune.
* Ragnhild Margrethe Øverland Skjemstads legat. Til personer bosatt i Steinkjer, Inderøy og Stjørdal kommuner for å studere språk, skolevesen, pedagogikk eller samfunnsforhold i England. Det kreves dokumentasjon av engelskkunnskaper svarende til eksamen artium 3-årig allmennfaglig linje. Oppholdet bør inngå i en plan for videre utdanning/etterutdanning i de nevnte fag. Stipend kan søkes av samme person inntil 3 ganger og skal dekke reise og opphold for ca 6–13 uker. Det er besluttet at det kun blir utdeling fra dette legatet annenhvert år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her