Stiftelsen Fridheim

Utdeling av Stiftelsens midler skal skje for å øke livskvaliteten til funksjonshemmede eller vanskeligstilte barn og ungdom bosatt i Trøndelag fylke. Barn og ungdom inntil 25 år kan søke om tildeling. Institusjoner og organisasjoner som har sin formålsparagraf knyttet til foranstående, kan søke for enkeltpersoner eller grupper.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her