Nordland

Agnes og Alfred Nilsens legat

Til hjelp for personer i Vågan med astmatiske/allergiske lidelser som trenger økonomisk støtte til behandlingsopphold og rekreasjon. Søkere må legge ved legeattest og spesifikasjon over de utgifter det søkes støtte til. Les mer

Nordland

Anna og Johan Hvammens legat

Halvparten av legatmidlene skal utdeles til evnerik, trengende ungdom i de gamle skolekretsene Salhus-Horn, Tilremsjøen og Syltern-Skårn som har behov for økonomisk støtte til utdannelse på skoler og kurs som gir yrkesutdannelse. U... Les mer

Nordland

Ballangen kommunes kulturstipend

Kulturpris/kulturstipend utdeles hvert annet år (partallsår) av formannskapet i Ballangen kommune. Utdelingen skjer fortrinnsvis i tilknytning til et større kulturarrangement. Etter vurdering av kandidater foreslått innen annonsert... Les mer

Nordland

Bodø kommunes kulturstipend

Bodø kommune deler hvert år ut inntil 3 kulturstipend à kr 10 000. Kulturstipendet skal være et utviklingsstipend for unge talenter innenfor alle kulturområder. For stimulering av kulturell aktivitet har Bodø kommune som ett av man... Les mer

Nordland

Daniel Danielsen og hustrus legat

Til utdanning av enhver art på høgskole og universitetsnivå for ungdom i Nordland fylke, fortrinnsvis i Gildeskål kommune. Stipendiebeløp til fordeling ca kr 15.000. Les mer

Nordland

Einar Johan Hansens legat

Tildeles idrettsutøvere eller idrettsledere i Rana kommune for fremdragende innsats innen idrettsgrenene ski eller fotball. Les mer

Nordland

Eivind Sannes legat

Til studerende ungdom bosatt i Fauske kommune. Stipendet deles ut til ungdom som tar høyere utdanning på høgskole- eller universitetsnivå i inn- og utland. Stipendbeløp: Ca kr 20–25.000 fordelt på maksimum 5 stipend. Les mer

Nordland

Ester og Hans Mentzonis stiftelse

Til kreftsyke barn bosatt i Nordland, eller deres familier også bosatt i Nordland. Midlene som tildeles er ment å være en direkte oppmuntring og hjelp for det kreftsyke barnet. Tiltak som kommer barnet og dets nære familie til gode... Les mer

Nordland

Familien Johansen Mykleviks legat

Legatets ene formål er utdanning for ungdom som tar utdannelse i tillegg til vg skole eller en praktisk rettet utdannelse. Søkere må bo i Stamsund prestegjeld. Bidragene deles ut årlig med porsjoner begrenset oppad til kr 2.000 og i... Les mer