Nordland

H.A. Meyers fond

Til kulturarbeid med høyt ambisjonsnivå og prosjekter som bidrar til kompetanseheving og styrking av museumsarbeid i Rana-regionen. Det kan også utdeles stipend til vitenskapelig forsknings- og dokumentasjonsarbeid samt til publik... Les mer

Nordland

Jenny Elise Eriksens legat

A. Bidrag til organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som støtte til bestemte tiltak som har dyrs ve og vel som siktemål. B. Belønning for fortjenestfullt arbeid til beste for tamme og ville dyr. Legatmidlene skal i først... Les mer

Nordland

Johan Kochs legat

Til hjelp for innfødte nordlendinger som ønsker å utdanne seg som praktisk bergingeniør eller annen praktisk virksomhet. Les mer

Nordland

Kandidat O. Sev. Skouges legat

Til ungdom i Nordland fylke, fortrinnsvis fra Lofoten, som vil studere teologi. Kan også søkes av ungdom i videregående skole som siden ønsker å studere teologi. Stipendiebeløp ca 3 porsjoner à kr 2.000. Les mer

Nordland

Kjøpmann P.E. Pedersens fond

Til skoleungdom fra Hemnes kommune, Elsfjord, Drevvatn, Angermoen, Luktvatn, Utskarpen og Straumen. Skoleeleven må ta sikte på en praktisk utdannelse. Med søknaden må følge likningsattest for søker og foreldre/foresatte samt attest... Les mer

Nordland

Konsul T.B. Gansmoe og hustru Hildurs legat

Legatet kan søkes av ungdom mellom 15 og 30 år fra Dverberg og Bjørnskinn sokn som søker videregående utdannelse på områder angående teknikk, håndverk, husflid, jordbruk, handel og fiske. Likningsattest fra søkeren og eventuelt fra... Les mer

Nordland

Nordland Fylkeskommune Diverse legater

* Ung kultur: Fremme kultursamarbeid innad i kommuner, og mellom kommuner og regioner, for målgruppen barn og unge. Kommune. organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd. * Tiltak i statlig sikrede friluftsområder: Å fremm... Les mer

Nordland

Nordland Fylkeskommune Folkehelse

* Barn/unge - friluftsliv og fysisk aktivitet: Fremme større engasjement for nye og utvidete helsefremmende og forebyggende tilbud for barn og ungdom. Nordland Idrettskrets og Forum for natur og friluftsliv Nordland (FNF) kan søke.... Les mer

Nordland

Nordland Fylkeskommune Kultur

* Kulturprosjekter og arrangementer:Formålet er å gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning Arrangører av kulturdager/festivaler, kommuner, profesjonelle utøvere, organisasjoner... Les mer

Nordland

Nordland Fylkeskommune Trafikk

* Trafikksikkerhet - fysiske tiltak: Formålet er først og fremst å bedre trafikksikkerheten der barn ferdes, ved skoleveg, idrettsanlegg og lignende. * Trafikksikkerhet - holdninger: Bedre trafikksikkerheten gjennom holdningsskapen... Les mer