Ballangen kommunes kulturstipend

Kulturpris/kulturstipend utdeles hvert annet år (partallsår) av formannskapet i Ballangen kommune. Utdelingen skjer fortrinnsvis i tilknytning til et større kulturarrangement. Etter vurdering av kandidater foreslått innen annonsert frist, kan det besluttes at kulturprisen et år skal utgå til fordel for stipendutdeling. Kulturprisen skal være en honnør til personer, lag og foreninger for fortjenestefullt arbeid og innsats i en eller flere kulturaktiviteter. Kulturstipendordningen skal fortrinnsvis stimulere og være til hjelp for utøvere som har vist evner og interesse innenfor en eller flere kunst- eller kulturaktiviteter. Den enkelte kandidats økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurdering av hvem som bør tilstås kulturprisen. Gjennom kunngjøring i media anmoder Formannskapet til kandidater til kulturpris/-stipend innen 1. april. For stipendordningen kan aktuelle kandidater fremme egen søknad. Kulturprisen er på kr 10.000 samt diplom. Kulturstipend tildeles innenfor dette beløp sammen med diplom. Antall og størrelse på stipend avgjøres av formannskapet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her