Ester og Hans Mentzonis stiftelse

Til kreftsyke barn bosatt i Nordland, eller deres familier også bosatt i Nordland. Midlene som tildeles er ment å være en direkte oppmuntring og hjelp for det kreftsyke barnet. Tiltak som kommer barnet og dets nære familie til gode - slik som: Tilskudd til ferie, besøksreiser for søsken, tilskudd til kjøp av hjelpemidler o.a. som ikke dekkes på annen måte.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her