Fylkeslæge Mikal Sørensen og hustru læge Else Løvdal Sørensens fond

Støtte til unge mennesker under 30 år fra Nordland fylke til utdannelse, praktisk eller teoretisk. Fortrinn til stipend har studerende i øvrige europeiske land. Under ellers like forhold har ungdom fra Alstahaug, Vevelstad og Herøy fortrinn. Utdeling fra fondet planlegges hvert 2. eller 3. år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her