Østfold

Anne Maries Legat

Sarpsborgs kommunes til hjelp for tuberkuløse eller kreftpasienter - til kuropphold mv. Les mer

Østfold

Brødrene Carstensens legat

Til evnerik ungdom i Onsøy kommune for høyere skoleundervisning (etter videregående) og til høyere utdannelse av enhver art. Under ellers like vilkår er ungdom født og oppvokst på Gressvik fortrinnsberettiget. Les mer

Østfold

Else og Johan Johannessens legat

Til økonomisk vanskeligstilte bosatt i Østre Fredrikstad og i kretsene Kjølberg, Begby og Søndre Borge. Søknadsfrist: 30.11. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema, men dokumentasjon mhv.økonomisk situasjon skal følge med søkn... Les mer

Østfold

Halden kommunes legater

* Legat til beste for barn og unge i Halden. Legatets formål er å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som trygger barn og unges oppvekst- og levevilkår. Midler utdeles til organisasjoner, institusjoner og tiltak av enhver ar... Les mer