Østfold

Karin og Paul Olsens legat

Formål: Å tilgodese enkeltpersoner med tilknytning til Moss kommune. Midler kan kun ytes til enkeltpersoner som har kommet i en situasjon hvor deres inntekt eller inntektsmuligheter er svekket. Vedkommende må heller ikke ha egne mid... Les mer

Østfold

Legat til sosiale formål

Legat til sosiale formål fordeler årlig legatmidler etter legatets statutter. Legatet ønsker å bidra med støtte til sosiale aktiviteter som gjennomføres for legates målgrupper. Kriterier Legatet kan gis til: 1. Frivillige lag... Les mer

Østfold

Marker kommunes kulturstøtte

Kommunen gir støtte til foreninger, lag, institusjoner og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i Marker. Det kan gis tilskudd på følgende områder: Driftstilskudd til lag og foreninger. Tilskudd til arrangementer og aktiviteter, ti... Les mer

Østfold

Moss kommunes kulturstøtte

* Moss kommunes kulturstipend. Stipendet skal primært hjelpe og inspirere utøvende kunstnere innen områdene sang- og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater og film, til videre utvikling innen sitt område. Ku... Les mer

Østfold

Moss Samlags Legat for Moss Bys Vel

Formål: å støtte samfunnsgavnlige formål av en slik art innenfor Moss by at de faller utenfor kommunens lovfestede oppgaver. Beløpet har de siste årene ligget på ca. kr. 15 000,- som kan deles på ett eller flere formål. Les mer