Østfold

Tordis Folkestads legat

Stipendium for et helt studieår for å skaffe høyere utdannelse til en verdig trengende, evnerik ungdom bosatt i tidligere Jeløy herred av Moss by. Stipendiebeløp ca kr 10.000. Samme mottaker kan få stipend flere ganger. NB: Det er i... Les mer

Østfold

Østfold fylkeskommunes støtte

* Østfold musikkråd. Østfold Musikkråd ble etablert i 1982 og er en paraplyorganisasjon for musikkorganisasjoner. ØMR er fylkesavdeling for Norges Musikkråd. ØMR er en faglig og musikkpolitisk interesseorganisasjon samt et musikkfag... Les mer