Fredrikstad kommunes tilskudd til kulturarbeid og idrett

Tilskudd til kulturarbeid
*Driftstilskudd til organisasjoner
*Tilskudd til spesielle utadrettede kulturtiltak
*Samarbeidsarrangementer
*Kurs
*Starttilskudd
*Tilskudd fra kulturminneposten


Tilskudd til idrett i kommunen
*Driftstilskudd
*Tilskudd til foreningseide idrettsanlegg
*Tilskudd til spesielle utadrettede idrettsarrangementer
*Start-tilskudd

Tilskudd til kulturutveksling
Det kan søkes om tilskudd til kulturutveksling for ungdomsgrupper. Søknader vurderes i hvert enkelt tilfelle. Maksimum tilskudd settes til kr. 10 000. Tilskudd kan søkes hele året.

Fredrikstad kommunes idrettsstipend

Fredriks hederspris

Fredrikstad kommunes kunsterstipend

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her