Halden kommunes legater

* Legat til beste for barn og unge i Halden. Legatets formål er å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som trygger barn og unges oppvekst- og levevilkår. Midler utdeles til organisasjoner, institusjoner og tiltak av enhver art som fremmer legatets formål.
* Legat til beste for eldre i Halden. Legatets formål er å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som sikrer eldres og trygdedes levevilkår i Halden. Midler utdeles til organisasjoner, institusjoner og tiltak av enhver art som fremmer legatets formål.
* Legat til beste for studier og opplæring. Legatets formål er å gavne forskning, opplæring og skolevirksomhet. Midler utdeles til søkere fra Halden og fordeles på bakgrunn av ferdige forskningsprosjekter eller oppgavearbeider med spesiell tilknytning til eller nytte for Halden.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her