Sognepresten i Vestbys legater

* Anna og Hans Pettersen og Karen Sundbys legat. Formål: å støtte ekstraordinært barne- og ungdomsarbeid i Vestby kommune. Tildeles lag/foreninger/organisasjoner etter søknad.
* Aagot Andresens Legat. Til ekstra hjelp i hjemmet hvor det oppstår krise pga. sykdom, eller til tekniske hjelpemidler som letter sykepleien i hjemmene og tekniske hjelpemilder til direkte bruk for syke og hjelpetrengende, eller til avlastningstiltak for funksjonshemmede og eldre hjelpetrengende samt oppfølging av disse, eller til utstyr som letter arbeidet, administrasjon og organisering av tjenesten.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her