Oppland

Alfred Nøklebys gavefond

Til trivselstiltak for psykisk utviklingshemmede i Vestre Toten kommune. Yterligere informasjon og søknadsskjema kan fås ved Serviceskranken, Rådhuset, Vestre Toten kommune. Les mer

Oppland

DnB NOR Banks Innsatsstipend

Bankens stipendiefond deler hvert år ut en pris til én eller flere personer innen bankens distrikt som stimulans og inspirasjon til allmennyttig innsats. Prismottakeren må være bosatt i bankens distrikt i Oppland fylke eller i Rings... Les mer

Oppland

Familien Svarstads stiftelse

For utdannelse innen de tekstile fag (ikke konfeksjonsfag). Utdannelsen bør fortrinnsvis være industrirettet, ikke rettet mot kunsthåndverk. Etterutdannelse og studiereiser kan også være aktuelt som søknadsgrunnlag. Les mer

Oppland

Gausdal kommunes fond

* Kjetil Bjørges minnefond. Fondet er oppretta for å gje ungdom (15–24 år) frå Gausdal som studerer song og musikk, betre vilkår og inspirasjon. Både enkeltpersonar og grupper kan søkje. Årleg beløp til utdeling er ca. kr 5–10.000.... Les mer

Oppland

Generalkrigskommissar Alf Mjøens Kulturlegat

Legatet kan deles ut hvert år og kan søkes av studenter som spesialiserer seg innen fagområdene: • musikk, kunst, kunsthåndverk • som skriver hovedoppgave med tilknytning til Gjøviks historie • og/eller til nyskapende arbeid inne... Les mer

Oppland

Grosberg og Skådens legat

Til 2 ungdommer fra Nord-Fron kommune som vil ta utdanning etter å ha gjennomgått videregående utdanning på Vinstra. Søknaden må inneholde bekreftelse på gjennomgått videregående utdanning på Vinstra, bekreftelse på tildelt skole- e... Les mer

Oppland

Hans Iversen Thomles legat

Stipend for ungdom innen Nordsinni som søker utdannelse i praktiske fag innen jordbruk, skogbruk, hagebruk og utmarksnæringer. Les mer