Oppland

Hedalen Vel

Til videreutdannelse, opparbeidelse av ny jord, hjelp i sykdomstilfeller m.v. for personer i Hedalen kirkesogn. Ungdom under utdannelse i videregående skole prioriteres. NB: Det er små midler til utdeling. Les mer

Oppland

Ingeborg Thunes Legat

Søker må være fra Vang og ta utdanning innen søm eller veving. Det kan også deles ut til jordbrukere som trenger hjelp til kjøp av utstyr til gården. Samlet legatbeløp: Rentene av legatsummen på kr 100.000. Les mer

Oppland

Ivar N. Bakkens Legat

Til videreutdanning for ungdom fra Vestre Slidre og som har dårlig råd. Søkere som ikke kommer fra Vestre Slidre får ikke svar på sine søknader. Les mer

Oppland

Jevnaker kommunes legater

* Jevnaker kommunes kulturstipend. Til personer som har utmerket seg innen kulturområder som f.eks. idrett, sang, musikk, dans, teater, ballett, instruktørarbeid, skriving, film osv. Stipendet skal tjene som honnør for særlig innsat... Les mer

Oppland

Karl Grosbergs legat

Til ungdom fra Kvikne og Skåbu under utdanning på jordbruks- og husstellfagsskoler, herunder linjer på videregående skoler som dekker disse felter. Oversikt over utgifter i skoleåret, egen og foreldrenes inntekt må vedlegges. Les mer

Oppland

Kjell Nordviks fond

Til studerende ungdom som ønsker å ta videre utdannelse på universitets- eller høyskolenivå i Nord-Amerika (USA og Canada). Søkere må fortrinnsvis ha minst 2 års teknisk skole, universitets- eller høyskoleutdannelse bak seg. Andre s... Les mer

Oppland

Kjørstads minde

Bl.a. til ungdom og andre som tar avsluttende eksamen på vg skole eller tilsvarende, eller høyere utdanning. For å oppnå økonomisk støtte må alle som søker ha tilknytning til Thon sogn i Etnedal. Eventuell støtte blir utbetalt en ga... Les mer

Oppland

Legata I Vågå Kommune

* Gunhild Svares legat. Tildeles jenter fra Skogbygda og Skårvangen i Vågå som tar utdanning/undervisning i håndarbeid/forming. * Ole Håkenstad og hustrus legat. Til søkere fra Skårvangen i Vågå som tar opplæring i håndverk eller... Les mer

Oppland

Lektor Karl H. Jøranlis legat

* Til videreutdannelse for evnerik ungdom i Oppland fylke utenom Torpa. * Til videreutdannelse for evnerik ungdom fra Torpa. * Fond til beste for Torpa Folkeboksamling. Les mer

Oppland

Lillehammer kommunes kulturstipend

* Kulturstipend. Søkere må være bosatt i Lillehammer kommune. Beløpets størrelse avgjøres i forbindelse med årlig budsjettbehandling, for tiden er det ca kr 20.000. Søknadsfrist blir kunngjort i lokalpressen. Utlyses om høsten. * E... Les mer