Oppland

Lom kommunes stipend

Lars O Prestjordet og kones fond: 10 % av avkastning skal gå til trengjande gamle i Lom, resten til utdanning av elevar innan landbruk. Olav Ulmos og Ola Kløvvoldens legat for utdanning: Formål: "Legatmidlane skal delast ut t... Les mer

Oppland

Ludvig Skattums legat

Formål: Å fremme Gjøvik bys musikkliv, forskjønne byens sentrale områder samt støtte andre kulturelle formål. Les mer

Oppland

Maleren Kristian Volden og hustru Eldrids minne

Legatporsjoner blir utdelt til "kunstbegavet ungdom" fra Vestre Gausdal prestegjeld, samt testators familie, til midler i studietiden etter søknad. Bosted skal ikke være til hinder for tildeling, hvis betingelsene for øvrig er oppfy... Les mer

Oppland

Marie Grimes legat

Til støtte for sang- og musikkstuderende fra Søndre Land. Til utdeling: Avkastningen av kr 100.000, det vurderes årlig hvorvidt avkastningen skal deles ut eller overføres til neste år. Les mer

Oppland

Nils Trondsen Thunes og hustrus legat

Til utdanning etter grunnskole for ungdom bosatt i Vang kommune. Stipendiebeløp omkring kr 200–250.000 til fordeling pr år. Vanligvis porsjoner à ca kr 3–5.000, - dette kan variere en del. Les mer

Oppland

Nordre Land kommunes legater

1 . Sammensluttede legater Den årlige avkastning skal benyttes som bidrag til enkeltpersoer eller familier til avhjelp av nød, i ulykkes- og sykdomstilfeller. Det kan også utdeles stipendier til videregående utdannelse, til omskole... Les mer

Oppland

Oppland fylkeskommunes kunstnerstipend

* Kunstnerstipend. Formål: Å støtte yrkesaktive kunstnere som er bosatt i, eller på annen måte har tilknytning til Oppland fylke. Det har de siste årene vært delt ut 6 stipend à kr 25.000. * Oppland fylkeskommunes arbeidsstipend ha... Les mer

Oppland

Petra Slettens fond

Til ungdom under videreutdanning fra Kvam sogn. Normalt utover videregående skoler, - primært til praktiske fag. Stipendiebeløp: Porsjoner à minimum kr 1.000. Les mer