Oppland

Ringdalsfondet

Fondet gjelder ungdom som bor/er i fra Sør-Fron og som er under 25 år, i samband med videreutvikling på felt innenfor kulturområdet. Stipendiebeløp: Avkastning på kr 40 000. Les mer

Oppland

Sel kommunes legater

* Gunhild Bakke født Sørlies legat. Til evnerik, ubemidlet ungdom fra Nord-Sel skolekrets til studier ved universitet eller høyskole. Stipendiebeløp ca. kr 14 000. * Sammenslåtte legater i Sel. Legatets avkastning skal komme til go... Les mer

Oppland

Skjåk kommunes samlelegat for utdanning

Økonomisk hjelp kan gjevast til vidaregåande utdanning, yrkesutdanning, høgare utdanning samt også til ordna deltidsutdanning. Tildeling er etter behov, og det må takast omsyn til anna støtte - bortebuarstipend, statsstipend/lånek... Les mer

Oppland

Soknepresten i Øystre Slidres legater

* Alfstads legat. Til ungdom fra Øystre Slidre som tar videregående eller høyere utdanning og som bor borte fra hjemmet. Til fordeling ca kr 3–5000. * Kristin Bugges Minde. Til personer fra Øystre Slidre som tar utdanning innenfor... Les mer

Oppland

Stiftelsen Hjertebo

Formål: Å yte tilskudd til funksjonshemmede personer eller grupper av funksjonshemmede med bopel innen Oppland fylke. Ytelser fra stiftelsen skal fortrinnsvis gå til formål som ikke stat, fylke eller kommune til enhver tid har ansva... Les mer

Oppland

Søndre Land kommunes legater

I Søndre Land kommune er det følgende offentlige eller private legater: Randerslegat til helsemessig og sosial støtte Formål: Legatets formål er å bidra til helsemessige og sosiale tiltak for eldre, mennesker med funksjonshemnin... Les mer

Oppland

Valdres Sparebankgruppes utdanningsstipend

De lokale sparebankene i Valdres: Etnedal, Vang og Vestre Slidre deler årlig ut et stipend på kr 5.000 hver til ungdom under utdanning. Etnedal Sparebank og Vestre Slidre Sparebank deler også ut et tilsvarende stipend i hhv. Nordre... Les mer

Oppland

Vestre Slidre kommunes legater og stipend

*Stiftelse til ungdom under utdanning; Til hjelp for ungdom frå Vestre Slidre som tek utdanning på høgskole eller universitet. Utlysing i februar kvart år. *Kari Vestlis legat; Legatets midler og dets avkastning skal benyttes... Les mer