Lom kommunes stipend

Lars O Prestjordet og kones fond:
10 % av avkastning skal gå til trengjande gamle i Lom, resten til utdanning av elevar innan landbruk.


Olav Ulmos og Ola Kløvvoldens legat for utdanning:
Formål: "Legatmidlane skal delast ut til ungdom frå Lom som treng økonomisk støtte til vidaregåande eller høgare utdanning i teoretisk og/eller praktisk retning."

Otto Gutubøs utdanningsfond:
Avkastninga skal gå til stipend til ungdom frå Lom som tek universitets- og høgskuleutdanning innan landbruk, skogbruk og naturforvaltning tilsvarende cand. Agricnivå, veterinærmedisin og sivilingeniør.

Odd Gutubøs utdanningsfond:
"Fondets formål er at dets avkastning, og eventuelt del av grunnkapitalen etter styrets nærare bestemmelse, skal gå til utbetaling av stipend til personar med registrert bustadsadresse i Lom som utdannar seg til sjukepleiar eller hjelpepleiar."

Torlaug Kvandalsvolls Minnefond:
Lag som står for kyrkjekonserter, Lom Pensjonistlag, Bøverdalen Samfunnslag, kyrkjekonserter, musikk- og andre lag som driv kulturaktiviteter.

Sofie og T Synstnes Legat:
Skal i hovedsak gå til funksjonshemma i Lom Kommune.

Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond
Formål: "- Å gi økonomisk støtte til utdanning, etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål for å støtte opp om - personar fra Lom kommune som tar utdanning innenfor de fagområder som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20.06.1986 nr 35, jfr. tilhørende forskrift av 08.12.2000 nr 1281 § 1 om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, slik bestemmelsene til enhver tid gjelder, dog primært fagområdene snekker, treskjærer, trevare- og møbelsnekker samt tømrer. Forskriftens § 1 vedlegges vedtektene. - etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål i Lom kommune innenfor dei fagområder som er nevnt foran."


Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her