Oslo og Akershus

Bente Borgen minnefond

Bente Borgens minnefond gir støtte til sosiale tiltak for: personer som benytter tjenester innen psykisk helse i Bydel Ullern. frivillige organisasjoner som arbeider med psykisk helse i Bydel Ullern. midlene kan dekke utgifter... Les mer

Oslo og Akershus

Budstikkas kultur- og idrettsstipend

Asker og Bærums Budstikke deler hvert år ut et kulturstipend og et idrettsstipend, - hver på kr 30.000. Søkere bør fortrinnsvis være innenfor aldersgruppen 15–20 år. Stipendet gis til talentfulle utøvere innen de to gruppene med bos... Les mer

Oslo og Akershus

Bærum kommunes støtte til utdanning og kultur

* Bærum kommunes kulturstipend Stipendmottakere skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen. Bærum kommunes kulturstipend tildeles personer som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstne... Les mer

Oslo og Akershus

C.H. Homans legat

De disponible midlene skal brukes til reisestipend til studenter ved Universitetet i Oslo som skal til USA. Les mer

Oslo og Akershus

Den kulturelle spaserstokken

Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i d... Les mer

Oslo og Akershus

Det Pindske og det Hogstadske legat

Deles ut i porsjoner etter legatstyrets bestemmelse til ungdom under utdanning. Gjelder bare for personer bosatt i Strømmen, Lillestrøm og Skedsmo sogn. Les mer

Oslo og Akershus

Dido Hansens Legat

Til trengende glassmestre og deres etterlatte barn og enker. Medlemskap i Oslo Glassmesterlaug i minimum 5 år er en forutsetning for tildeling. Det deles ut porsjoner à ca kr 5–20.000. Les mer

Oslo og Akershus

Diversestipend

Diversestipend gis til prosjekter, materialer, reise- og studier. Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til... Les mer

Oslo og Akershus

Dr. Sødrings legat

For evnerik ungdom i Ås og Vestby. Berettiget til stipend er bare den som er i gang med yrkesutdanning og som ikke umiddelbart står foran sin avsluttende eksamen. Stipend til ungdom i grunn- og videregående skole gis ikke. Det legg... Les mer