Oslo og Akershus

Eidsvoll kommunes utdanningsstipend

Stipendet kan søkes av elever bosatt i Eidsvoll og som er under heltidsutdanning. Elever under 18 år i den videregående skole eller som er under utdanning på tilsvarende nivå og har svak foreldreøkonomi, skal prioriteres. Les mer

Oslo og Akershus

Enebakk kommunes legater

* Sammenslått legat. Utdeles til ungdom i Enebakk som skal gjennomgå landbruksskole, fylkesskole, fylkets husmorskole, gartnerlære e.l. landbruksutdanning. * Thv. Bøhlers legat. Utdeles til bra, evnerik og virkelysten ungdom, hjem... Les mer

Oslo og Akershus

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Har du et godt prosjekt som ikke passer inn i den ordinære støtteordningen, kan du søke tilskudd dersom prosjektet kan bidra til -økt energiøkonomisering -minske lokal luftforurensing -lavere klimagassutslipp Tiltakene må gj... Les mer

Oslo og Akershus

Engangstilskudd for kjøp av kompostbeholder

Du kan søke om et engangstilskudd for kjøp av kompostbeholder. Tilskuddet gjelder for kompostering av husholdningsavfall i varmisolert kompostanlegg. Komposteringen skal skje forsvarlig så det ikke oppstår problemer med skadedyr, lu... Les mer

Oslo og Akershus

Etableringsstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjoner under etablering kan etter særskilt søknad innvilges støtte til dette. Tilskudd gis etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering, der organisasjonens mulighet for å utvikle seg til en framtidig mottaker... Les mer

Oslo og Akershus

Familien Røers legat

Avkastningen kan etter styrets bestemmelse deles ut til ungdom under utdannelse som har bopel på Nesodden eller bærer navnet Røer etter Mathias og Hilda Røer. I samsvar med tidligere statutter, bør styret søke å tilgodese ungdom som... Les mer

Oslo og Akershus

Fet kommunes legater

* Brede C. Ramstads legat. Til verdige trengende i Fet kommune. Søknaden om tildeling av legatmidler kunngjøres i lokalpressen i november hvert år. Begrunnet søknad vedlagt siste utskrift av ligning - ikke ligningsattest. * Dagny,... Les mer

Oslo og Akershus

Frivillighetsmidler i Bydel Grünerløkka

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen, kan søke. Tiltak i bydelen som særlig retter seg mot barn og unge vil bli prioritert. Bydel Grünerløkka har avsatt 250 000 kroner til fri... Les mer