Oslo og Akershus

Frogn kommunes legater

* Adolf Gulliksens legat for foreldreløse barn i Oslo og Frogn. Til foreldreløse, mindre bemidlede barn i Oslo og Frogn kommune. Støtten skal gis til opphold og utdannelse inntil fylte 25 år. Søknaden må inneholde en orientering om... Les mer

Oslo og Akershus

Fru Anna Collett Børs' legat

Formål: Å tilgodese eldre kvinner som er bosatt innenfor Majorstuen menighets grenser i Oslo, og som har behov for støtte til rehabilitering, rekreasjon, ferieopphold o.l. Les mer

Oslo og Akershus

Georges Sautreaus legat

Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til et års opphold i Frankrike for en norsk student. Tildeling bør fortrinnsvis skje ved en rotasjonsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo. Les mer

Oslo og Akershus

Handel og Kontors utdanningsfond og stipendier

For mange er utdanning et viktig virkemiddel til å stå bedre rustet i arbeidsmarkedet. Forskning viser at for framtida vil arbeidslivet stille langt større krav til formell kompetanse. For mange voksne er økonomi det som oftest stop... Les mer

Oslo og Akershus

Hanna og Peter Andreas Morells legat

Til trengende og personer som har behov for støtte i sin utdannelse etter vg skole, bosatt i Grefsen menighet. For de som søker støtte til utdannelse må det vedlegges kopi av semesterkort (betalt semesteravgift for inneværende perio... Les mer