Oslo og Akershus

Hobøl kommunes kulturstøtte

* Kommunen har en rekke former for støtte: Grunntilskudd, tilskudd til utgifter ved leie av lokaler og anlegg, søknad om gratis leie i kommunens lokaler, tilskudd til start/reorganisering av lag/foreninger, støtte/underskuddsgaranti... Les mer

Oslo og Akershus

Høland og Setskog Sparebanks Kulturstipend

Til en kulturperson fra Aurskog-Høland, nedre aldersgrensen 16 år. Kulturbegrepet dekker i dette tilfellet ikke sport. Stipendiebeløp: Normalt 1 porsjon à kr 60.000, - beløpet kan deles hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere. Les mer

Oslo og Akershus

Internasjonal kunstnerutveksling

Stipendet skal bidra til å øke den internasjonale kulturutvekslingen og støtte opp om Oslo kommunes internasjonale strategier. Målet er å få flere utenlandske kunstnere til å bo og arbeide i Oslo i kortere eller lengre perioder, og... Les mer

Oslo og Akershus

Internasjonal kunstnerutvekslingsordning

Stipendet skal bidra til å øke den internasjonale kulturutvekslingen og støtte opp om Oslo kommunes internasjonale strategier. Målet er å få flere utenlandske kunstnere til å bo og arbeide i Oslo i kortere eller lengre perioder, og... Les mer

Oslo og Akershus

J.E. Isbergs fond

Fondets formål er å yte hjelp til syke, handikappede og lidende mennesker (voksne og barn) i Oslo-området. Formålet omfatter også oppfostring og utdannelse av personer i målgruppen samt organisasjoner og institusjoner som tar sikte... Les mer

Oslo og Akershus

Jacob Menighetspleies Legat

Jacob Menighetspleies legat har som formål å tilgodese tidligere og nåværende beboere i den tidligere Jacob menighet i Oslo, fortrinnsvis med støtte til sommeropphold og støtte til jul. Utdeling kunngjøres i Aftenposten. Les mer

Oslo og Akershus

Kirsten Marie og Kristoffer Schouverøes legat

Følgende kan søke om støtte: Teologistudenter, fysioterapeuter med tilleggsutdannelse i soneterapi, nygifte kirkeviede ektepar til etablering av sitt nye hjem. Legatmidler utdeles fortrinnsvis til personer i Eidsvoll - Romerike. Les mer

Oslo og Akershus

Kulturprofilstipend

Kulturprofilstipendet går til et særskilt kulturpolitisk satsingsområde som fastsettes årlig av Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Årets kulturprofilstipend skal gå til Oslo som arena for scenekunst, med særlig vekt på nyskap... Les mer